Badanie i certyfikacja wyrobów medycznych

Firma Berlin Cert GmbH jest jednostką certyfikującą i testującą wyroby medyczne, oferującą szeroki zakres usług w tej dziedzinie. Certyfikacje systemów są w równym stopniu częścią portfolio co testowanie produktów – począwszy od przyrządów wspomagających chodzenie po sztuczne stawy kolanowe.


Od roku 1997 firma Berlin Cert GmbH została uznana za jednostkę notyfikowaną. Dzięki naszemu doświadczeniu oraz ścisłej współpracy z Uniwersytetem Technicznym w Berlinie możemy zaoferować Państwu kompletny pakiet usług.


Jesteśli są Państwo zainteresowani naszymi usługami zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem +49 30 314 - 25111 lub mailowego info@berlincert.de.  Kontakt możliwy jest również w języku polskim z asystentką naszego zespołu - Panią Barbarą Szulc.

Laboratorium badawcze

Badania mechaniczne, elektryczne i porównawcze dla ortopedii, rehabilitacji i aktywnych wyrobów medycznych

Jednostka certyfikująca / jednostka notyfikowana

Certyfikacja systemów zarządzania jakością i systemów zapewnienia jakości oraz certyfikacja produktów medycznych.

Więcej informacji znajdą Państwo na naszej niemieckiej lub angielskiej stronie internetowej.